• حراج!

  ویژگی های ویندوز ۸:

  • صفحه شروع Metro Start Screen
  •  برنامه های مترو Metro Apps
  • فروشگاه برنامه های ویندوز Windows Store
  •  هماهنگی با گجت ها Tablet Ready
  •  مرورگر اکسپلورر برای مترو Internet Explorer 10 for Metro
  • رابط لمسی  Touch Interface
  • کادر جستجو Search Bar
  •  ابراز بازگردانی  ویندوز Recover your PC
  •  دستیابی آسان به تنظیمات کلی Simplified Settings
  • نوار ابزاری منظم و سریع  Ribbon and Quick Access Toolbar
 • حراج!

  ویژگی های ویندوز ۸:

  • صفحه شروع Metro Start Screen
  •  برنامه های مترو Metro Apps
  • فروشگاه برنامه های ویندوز Windows Store
  •  هماهنگی با گجت ها Tablet Ready
  •  مرورگر اکسپلورر برای مترو Internet Explorer 10 for Metro
  • رابط لمسی  Touch Interface
  • کادر جستجو Search Bar
  •  ابراز بازگردانی  ویندوز Recover your PC
  •  دستیابی آسان به تنظیمات کلی Simplified Settings
  • نوار ابزاری منظم و سریع  Ribbon and Quick Access Toolbar
 • حراج!

  Windows 8 فعالسازی به دفعات

  تومان340,000 تومان230,000

  ویژگی های ویندوز ۸:

  • صفحه شروع Metro Start Screen
  •  برنامه های مترو Metro Apps
  • فروشگاه برنامه های ویندوز Windows Store
  •  هماهنگی با گجت ها Tablet Ready
  •  مرورگر اکسپلورر برای مترو Internet Explorer 10 for Metro
  • رابط لمسی  Touch Interface
  • کادر جستجو Search Bar
  •  ابراز بازگردانی  ویندوز Recover your PC
  •  دستیابی آسان به تنظیمات کلی Simplified Settings
  • نوار ابزاری منظم و سریع  Ribbon and Quick Access Toolbar
 • حراج!

  Windows 8.1 Enterprise فعالسازی به دفعات

  تومان1,150,000 تومان759,000

  ویژگی های ویندوز ۸.۱:

  •  رابط کاربری جدید مترو برای صفحه‌های نمایش لمسی
  •  نسخه جدید مرورگر Internet Explorer 11
  •  ورود کاربری با استفاده از تصویر
  •  برنامه مدیریت وظیفه جدید
  •  راه اندازی ویندوز با استفاده از Flash Memory
  •  پشتیبانی از نمایشگرهای متعدد
  •  پشتیبانی از USB3
  •  پشتیانی از معماری ARM علاوه بر اینتل و AMD
  •  قابلیت بازگردانی سیستم عامل به تنظیمات اولیه کارخانه
  •  سیستم پرونده نویسی جدید ReFS
  •  پشتیبانی از ارتباط حوزه نزدیک (NFC)
  •  پشتیبانی از فناوری RAID1 و RAID5
  •  توانایی بازکردن پرونده‌های ISO ،IMG و VHD به طور پیش فرض
 • حراج!

  Windows 8.1 Pro فعالسازی به دفعات

  تومان750,000 تومان490,000

  ویژگی های ویندوز ۸.۱:

  • رابط کاربری جدید مترو برای صفحه‌های نمایش لمسی
  •  نسخه جدید مرورگر Internet Explorer 11
  •  ورود کاربری با استفاده از تصویر
  •  برنامه مدیریت وظیفه جدید
  •  راه اندازی ویندوز با استفاده از Flash Memory
  •  پشتیبانی از نمایشگرهای متعدد
  •  پشتیبانی از USB3
  •  پشتیانی از معماری ARM علاوه بر اینتل و AMD
  •  قابلیت بازگردانی سیستم عامل به تنظیمات اولیه کارخانه
  •  سیستم پرونده نویسی جدید ReFS
  •  پشتیبانی از ارتباط حوزه نزدیک (NFC)
  •  پشتیبانی از فناوری RAID1 و RAID5
  •  توانایی بازکردن پرونده‌های ISO ،IMG و VHD به طور پیش فرض
 • ویژگی های ویندوز ۸.۱:

  •  رابط کاربری جدید مترو برای صفحه‌های نمایش لمسی
  •  نسخه جدید مرورگر Internet Explorer 11 ورود کاربری با استفاده از تصویر
  •  برنامه مدیریت وظیفه جدید
  •  راه اندازی ویندوز با استفاده از Flash Memory
  •  پشتیبانی از نمایشگرهای متعدد
  •  پشتیبانی از USB3
  •  پشتیانی از معماری ARM علاوه بر اینتل و AMD
  •  قابلیت بازگردانی سیستم عامل به تنظیمات اولیه کارخانه
  •  سیستم پرونده نویسی جدید ReFS
  •  پشتیبانی از ارتباط حوزه نزدیک (NFC)
  •  پشتیبانی از فناوری RAID1 و RAID5
  •  توانایی بازکردن پرونده‌های ISO ،IMG و VHD به طور پیش فرض
 • ویژگی های ویندوز ۸.۱:

  •  رابط کاربری جدید مترو برای صفحه‌های نمایش لمسی
  •  نسخه جدید مرورگر Internet Explorer 11 ورود کاربری با استفاده از تصویر
  •  برنامه مدیریت وظیفه جدید
  •  راه اندازی ویندوز با استفاده از Flash Memory
  •  پشتیبانی از نمایشگرهای متعدد
  •  پشتیبانی از USB3
  •  پشتیانی از معماری ARM علاوه بر اینتل و AMD
  •  قابلیت بازگردانی سیستم عامل به تنظیمات اولیه کارخانه
  •  سیستم پرونده نویسی جدید ReFS
  •  پشتیبانی از ارتباط حوزه نزدیک (NFC)
  •  پشتیبانی از فناوری RAID1 و RAID5
  •  توانایی بازکردن پرونده‌های ISO ،IMG و VHD به طور پیش فرض
 • حراج!

  Windows 8.1 فعالسازی به دفعات

  تومان450,000 تومان275,000

  ویژگی های ویندوز ۸.۱:

  •  رابط کاربری جدید مترو برای صفحه‌های نمایش لمسی
  •  نسخه جدید مرورگر Internet Explorer 11 ورود کاربری با استفاده از تصویر
  •  برنامه مدیریت وظیفه جدید
  •  راه اندازی ویندوز با استفاده از Flash Memory
  •  پشتیبانی از نمایشگرهای متعدد
  •  پشتیبانی از USB3
  •  پشتیانی از معماری ARM علاوه بر اینتل و AMD
  •  قابلیت بازگردانی سیستم عامل به تنظیمات اولیه کارخانه
  •  سیستم پرونده نویسی جدید ReFS
  •  پشتیبانی از ارتباط حوزه نزدیک (NFC)
  •  پشتیبانی از فناوری RAID1 و RAID5
  •  توانایی بازکردن پرونده‌های ISO ،IMG و VHD به طور پیش فرض
 • ویژگی های ویندوز ۸.۱:

  •  رابط کاربری جدید مترو برای صفحه‌های نمایش لمسی
  •  نسخه جدید مرورگر Internet Explorer 11 ورود کاربری با استفاده از تصویر
  •  برنامه مدیریت وظیفه جدید
  •  راه اندازی ویندوز با استفاده از Flash Memory
  •  پشتیبانی از نمایشگرهای متعدد
  •  پشتیبانی از USB3
  •  پشتیانی از معماری ARM علاوه بر اینتل و AMD
  •  قابلیت بازگردانی سیستم عامل به تنظیمات اولیه کارخانه
  •  سیستم پرونده نویسی جدید ReFS
  •  پشتیبانی از ارتباط حوزه نزدیک (NFC)
  •  پشتیبانی از فناوری RAID1 و RAID5
  •  توانایی بازکردن پرونده‌های ISO ،IMG و VHD به طور پیش فرض