• حراج!
  قابلیت‌های کلیدی Windows Server 2016:
  • راه اندازی و مدیریت حرفه‌ای سرورهای میزبانی و مجازی
  •  بهبود سرویس‌های Active Directory و اضافه شدن سرویس AD FS
  •  اضافه شدن سرویس امنیتی Windows Server Anti-malware
  •  بهبود سرویس Remote Desktop
  •  تغییرات گسترده در نحوه ذخیره سازی و کپی داده‌ها در Storage Service
  •  قابلیت پردازش خوشه‌ای با دسترسی بالا و کاهش Failover
  •  تغییرات گسترده در HTTP و HTTPS
  •  معرفی IIS 10 و پشتیبانی از HTTP/2
  •  معرفی Windows PowerShell 5.0
  •  قابلیت Soft Restart و کاهش مدت زمان Boot
  •  امکان راه اندازی نانو سرورها با Performance بسیار بالا
  •  حذف پشتیبانی از NAP در سرویس DHCP
  •  پشتیبانی از Subnet های 31 و 32 و 128 در IPAM
  •  راه اندازه Linux Secure Boot در Hyper-V
 • حراج!
  قابلیت‌های کلیدی Windows Server 2016:
  • راه اندازی و مدیریت حرفه‌ای سرورهای میزبانی و مجازی
  •  بهبود سرویس‌های Active Directory و اضافه شدن سرویس AD FS
  •  اضافه شدن سرویس امنیتی Windows Server Anti-malware
  •  بهبود سرویس Remote Desktop
  •  تغییرات گسترده در نحوه ذخیره سازی و کپی داده‌ها در Storage Service
  •  قابلیت پردازش خوشه‌ای با دسترسی بالا و کاهش Failover
  •  تغییرات گسترده در HTTP و HTTPS
  •  معرفی IIS 10 و پشتیبانی از HTTP/2
  •  معرفی Windows PowerShell 5.0
  •  قابلیت Soft Restart و کاهش مدت زمان Boot
  •  امکان راه اندازی نانو سرورها با Performance بسیار بالا
  •  حذف پشتیبانی از NAP در سرویس DHCP
  •  پشتیبانی از Subnet های 31 و 32 و 128 در IPAM
  •  راه اندازه Linux Secure Boot در Hyper-V
 • حراج!
  قابلیت‌های کلیدی Windows Server 2016:
  • راه اندازی و مدیریت حرفه‌ای سرورهای میزبانی و مجازی
  •  بهبود سرویس‌های Active Directory و اضافه شدن سرویس AD FS
  •  اضافه شدن سرویس امنیتی Windows Server Anti-malware
  •  بهبود سرویس Remote Desktop
  •  تغییرات گسترده در نحوه ذخیره سازی و کپی داده‌ها در Storage Service
  •  قابلیت پردازش خوشه‌ای با دسترسی بالا و کاهش Failover
  •  تغییرات گسترده در HTTP و HTTPS
  •  معرفی IIS 10 و پشتیبانی از HTTP/2
  •  معرفی Windows PowerShell 5.0
  •  قابلیت Soft Restart و کاهش مدت زمان Boot
  •  امکان راه اندازی نانو سرورها با Performance بسیار بالا
  •  حذف پشتیبانی از NAP در سرویس DHCP
  •  پشتیبانی از Subnet های 31 و 32 و 128 در IPAM
  •  راه اندازه Linux Secure Boot در Hyper-V