• قابلیت های کلیدی نرم افزار Microsoft Visual Studio:
  •  مدیریت نرم افزار در طول چرخه ی حیات آن
  •  سیستم گزارش باگ و اشکال زدایی پیشرفته و کارامد
  •  آنالیز کردن کد های نوشته شده
  •  مدیریت Git
  •  اجرای تست دستی، توانایی تست خودکار UI در برنامه های تحت وب یا ویندوز
  •  اجرای تست عملکرد (Performance Testing)، تست بار گذاری (Load Testing)
  •  مدل سازی و دستیابی به تعدادی از کدهای موجود و توابع وابسته آن
  •  مدیریت و گسترش پایگاه داده همزمان با اعمال تغییرات کد
  •  طراحی نرم افزار جدید و یا افزایش کد های نوشته شده ی قبلی
  •  قابلیت multi-monitor به منظور مدیریت و سازماندهی بهتر
  •  نوآوری های و امکانات جدید در زبان های تمامی زبان های پشتیبانی شده
  •  قابلیت CodeLens برای راحت تر کردن کار بر روی پروژه های گروهی
  •  تعداد بسیار بالای افزونه ها برای کار کردن با تکنولوژی های متفاوت ت
  •  پیاده سازی امکاناتی در ASP.NET برای کنترل نمودارها و استفاده از تکنولوژی AJAX
  •  و ...
 • ویژگی های ویژوآل استودیو ۲۰۱۲:

  • امکان طراحی و برنامه نویسی برنامه ها به سبک Metro
  • توسعه قابلیت های IDE
  • توسعه زبان های برنامه نویسی
  • قابلیت های جدید ALM
  • قابلیت های جدید ASP.NET 4.5
  • قابلیت ها و امکانات جدید LightSwitch
  • امکانات ویژه Data Application ها
  • امکانات فوق العاده گرافیکی
  • قابلیت های پردازش موازی ( Parallel Computing )
  • قابلیت های توسعه و برنامه نویسی SharePoint
  • ارائه .NET Framework 4.5 به همراه بسیاری از امکانات فوق العاده
 • امکانات نرم افزار Visual Studio 2013 :

  •  مدیریت نرم افزار در طول چرخه ی حیات آن
  •  سیستم گزارش خطا و اشکال زدایی
  • آنالیز کردن کد های نوشته شده
  • اجرای تست دستی، توانایی تست خودکار UI در برنامه های تحت وب یا ویندوز
  • اجرای تست عملکرد (Performance Testing)، تست بار گذاری (Load Testing)
  • مدل سازی و دستیابی به تعدادی از کدهای موجود و توابع وابسته آن
  • مدیریت و گسترش پایگاه داده همزمان با اعمال تغییرات کد
  • طراحی نرم افزار جدید و یا افزایش کد های نوشته شده ی قبلی
  • قابلیت multi-monitor به منظور مدیریت و سازماندهی بهتر
  • نوآوری های و امکانات جدید در زبانهای C# و Visual Basic ایجاد شده است.
  • امکاناتی در ASP.NET برای کنترل نمودارها و استفاده از تکنولوژی AJAX پیاده سازی شده است.
 • ویژگی های ویژوآل استودیو ۲۰۱۲:

  • امکان طراحی و برنامه نویسی برنامه ها به سبک Metro
  • توسعه قابلیت های IDE
  • توسعه زبان های برنامه نویسی
  • قابلیت های جدید ALM
  • قابلیت های جدید ASP.NET 4.5
  • قابلیت ها و امکانات جدید LightSwitch
  • امکانات ویژه Data Application ها
  • امکانات فوق العاده گرافیکی
  • قابلیت های پردازش موازی ( Parallel Computing )
  • قابلیت های توسعه و برنامه نویسی SharePoint
  • ارائه .NET Framework 4.5 به همراه بسیاری از امکانات فوق العاده
 • امکانات نرم افزار Visual Studio 2013 :

  •  مدیریت نرم افزار در طول چرخه ی حیات آن
  •  سیستم گزارش خطا و اشکال زدایی
  • آنالیز کردن کد های نوشته شده
  • اجرای تست دستی، توانایی تست خودکار UI در برنامه های تحت وب یا ویندوز
  • اجرای تست عملکرد (Performance Testing)، تست بار گذاری (Load Testing)
  • مدل سازی و دستیابی به تعدادی از کدهای موجود و توابع وابسته آن
  • مدیریت و گسترش پایگاه داده همزمان با اعمال تغییرات کد
  • طراحی نرم افزار جدید و یا افزایش کد های نوشته شده ی قبلی
  • قابلیت multi-monitor به منظور مدیریت و سازماندهی بهتر
  • نوآوری های و امکانات جدید در زبانهای C# و Visual Basic ایجاد شده است.
  • امکاناتی در ASP.NET برای کنترل نمودارها و استفاده از تکنولوژی AJAX پیاده سازی شده است.
 • قابلیت های کلیدی نرم افزار Microsoft Visual Studio 2012 Ultimate:
  •  مدیریت نرم افزار در طول چرخه ی حیات آن
  • سیستم گزارش باگ و اشکال زدایی
  • آنالیز کردن کد های نوشته شده
  • اجرای تست دستی، توانایی تست خودکار UI در برنامه های تحت وب یا ویندوز
  • اجرای تست عملکرد (Performance Testing)، تست بار گذاری (Load Testing)
  • مدل سازی و دستیابی به تعدادی از کدهای موجود و توابع وابسته آن
  • مدیریت و گسترش پایگاه داده همزمان با اعمال تغییرات کد
  • طراحی نرم افزار جدید و یا افزایش کد های نوشته شده ی قبلی
  • قابلیت multi-monitor به منظور مدیریت و سازماندهی بهتر
  • شتیبانی از MSDN
  • این نسخه با نسخه 3.5 سرویس پک 1 و نسخه 4 دات نت فریم ورک سازگاری کامل دارد.
  • نوآوری های و امکانات جدید در زبانهای C# و Visual Basic ایجاد شده است.
  • امکاناتی در ASP.NET برای کنترل نمودارها و استفاده از تکنولوژی AJAX پیاده سازی شده است
  •  امکاناتی برای ایجاد نرم افزارهایی که بتوانند از امکانات جدید ویندوز 7 استفاده کنند طراحی شده است.
 • امکانات نرم افزار Visual Studio 2013 :

  •  مدیریت نرم افزار در طول چرخه ی حیات آن
  •  سیستم گزارش خطا و اشکال زدایی
  • آنالیز کردن کد های نوشته شده
  • اجرای تست دستی، توانایی تست خودکار UI در برنامه های تحت وب یا ویندوز
  • اجرای تست عملکرد (Performance Testing)، تست بار گذاری (Load Testing)
  • مدل سازی و دستیابی به تعدادی از کدهای موجود و توابع وابسته آن
  • مدیریت و گسترش پایگاه داده همزمان با اعمال تغییرات کد
  • طراحی نرم افزار جدید و یا افزایش کد های نوشته شده ی قبلی
  • قابلیت multi-monitor به منظور مدیریت و سازماندهی بهتر
  • نوآوری های و امکانات جدید در زبانهای C# و Visual Basic ایجاد شده است.
  • امکاناتی در ASP.NET برای کنترل نمودارها و استفاده از تکنولوژی AJAX پیاده سازی شده است.