• حراج!

  ویژگی های SQL Server 2008 :

  •    پشتیبانی از سخت افزارهای جدید
  •  پشتیبانی از Hyper-Threading
  •  پشتیبانی از NUMA Non-Uniform Memory Access
  •   پشتیبانی چند نمونه ای (Multi Instance)
  •  یکپارچگی  .NET Framework
  • Snapshot   و  Mirroring بانک اطلاعاتی
  •  پارتیشن بندی داده ها
  • بهبود در کاتالوگ سیستم
  •  بهبود سرویس های هشدار دهنده
  • بهبود سرویس های گزارش
 • ویژگی های مایکروسافت داینامیک:

  • واسط کاربری متفاوت
  • مدیریت گرافیکی فرآیند ها
  • CRM در همه جا
  • ارتباط و همکاری های سازمانی
  • توسعه پلتفرم
 • ویژگی های جدید مایکحروسافت داینامیک:

  • امکان استفاده از قالب اکسل از پیش فرمت دهی شده برای ایجاد مستقیم سندهای اکسل از طریق CRM

  •  امکان استفاده از قالب word برای ایجاد سریع اسنادی که سازمان شما به آن وابسته است.

  •  امکان ذخیره سازی و مدیریت اسناد محرمانه شما در محیط one drive for business به صورت مستقیم از CRM

  • افزودن کنترل فیلتر بر روی یادداشتها

  • ایجاد یکپارچگی مابین OneDrive for Business و CRM مایکروسافت

  • مدیریت دانش

  • فراخوانی Business Rule ها در گردش فرآیند

  • تغییرات در جستجو

 • ویژگی های جدید مایکروسافت داینامیک ۲۰۱۵:

  • پشتیبانی بهتر از تجهیزات موبایل
  • جستجوی سراسری
  • نمایش درختی
  • فیلدهای محاسباتی
  • امنیت در سطح فیلد
  • فرایندهای سازمانی پیشرفته
 • ویژگی های شیرپوینت:

  • ابزار پیاده سازی هوش تجاری
  • یک موتور جستجوی قدرتمند است.
  • یک زیرساخت قدرتمند شرکت مایکروسافت می باشد.
  • زیرساختی خوب برای طراحی فرم و گردش کارها می باشد
  • محیط ایده آل برای تعامل افراد، تیم ها و سازمان ها می باشد.
  • محیطی که به عنوان نسخه سرور از مجموعه مایکروسافت آفیس معرفی شده است.
  • مقصدی برای ذخیره سازی، به اشتراک گذاری، نسخه گذاری و نگهداری سوابق فایل ها، محتویات و اطلاعات
 • ویژگی های شیرپوینت:

  • ابزار پیاده سازی هوش تجاری
  • یک موتور جستجوی قدرتمند است.
  • یک زیرساخت قدرتمند شرکت مایکروسافت می باشد.
  • زیرساختی خوب برای طراحی فرم و گردش کارها می باشد
  • محیط ایده آل برای تعامل افراد، تیم ها و سازمان ها می باشد.
  • محیطی که به عنوان نسخه سرور از مجموعه مایکروسافت آفیس معرفی شده است.
  • مقصدی برای ذخیره سازی، به اشتراک گذاری، نسخه گذاری و نگهداری سوابق فایل ها، محتویات و اطلاعات
 • ویژگی های شیرپوینت:

  • ابزار پیاده سازی هوش تجاری
  • یک موتور جستجوی قدرتمند است.
  • یک زیرساخت قدرتمند شرکت مایکروسافت می باشد.
  • زیرساختی خوب برای طراحی فرم و گردش کارها می باشد
  • محیط ایده آل برای تعامل افراد، تیم ها و سازمان ها می باشد.
  • محیطی که به عنوان نسخه سرور از مجموعه مایکروسافت آفیس معرفی شده است.
  • مقصدی برای ذخیره سازی، به اشتراک گذاری، نسخه گذاری و نگهداری سوابق فایل ها، محتویات و اطلاعات
 • ویژگی های شیرپوینت:

  • ابزار پیاده سازی هوش تجاری
  • یک موتور جستجوی قدرتمند است.
  • یک زیرساخت قدرتمند شرکت مایکروسافت می باشد.
  • زیرساختی خوب برای طراحی فرم و گردش کارها می باشد
  • محیط ایده آل برای تعامل افراد، تیم ها و سازمان ها می باشد.
  • محیطی که به عنوان نسخه سرور از مجموعه مایکروسافت آفیس معرفی شده است.
  • مقصدی برای ذخیره سازی، به اشتراک گذاری، نسخه گذاری و نگهداری سوابق فایل ها، محتویات و اطلاعات
 • انواع سیستم سنتر:

  • Microsoft System Center Configuration Manager
  • Microsoft System Center Data Protection Manager
  • Microsoft System Center Operations Manager
  • Microsoft System Center Essentials
  • System Center Mobile Device Manager
  • Microsoft System Center Virtual Machine Manager
  • Microsoft System Center Opalis
 • انواع سیستم سنتر:

  • Microsoft System Center Configuration Manager
  • Microsoft System Center Data Protection Manager
  • Microsoft System Center Operations Manager
  • Microsoft System Center Essentials
  • System Center Mobile Device Manager
  • Microsoft System Center Virtual Machine Manager
  • Microsoft System Center Opalis
 • انواع سیستم سنتر:

  • Microsoft System Center Configuration Manager
  • Microsoft System Center Data Protection Manager
  • Microsoft System Center Operations Manager
  • Microsoft System Center Essentials
  • System Center Mobile Device Manager
  • Microsoft System Center Virtual Machine Manager
  • Microsoft System Center Opalis
 • انواع سیستم سنتر:

  • Microsoft System Center Configuration Manager
  • Microsoft System Center Data Protection Manager
  • Microsoft System Center Operations Manager
  • Microsoft System Center Essentials
  • System Center Mobile Device Manager
  • Microsoft System Center Virtual Machine Manager
  • Microsoft System Center Opalis
 • انواع سیستم سنتر:

  • Microsoft System Center Configuration Manager
  • Microsoft System Center Data Protection Manager
  • Microsoft System Center Operations Manager
  • Microsoft System Center Essentials
  • System Center Mobile Device Manager
  • Microsoft System Center Virtual Machine Manager
  • Microsoft System Center Opalis
 • مزیت های عمدخ پراجکت سرور:

  • تعریف یکپارچه منابع
  • تشخیص در دسترس بودن منابع در پروژه های مختلف
  • توانایی مشاهده گروه بندی محصولات
  • توانایی بررسی جزییات کاربرد منابع
 • مزیت های عمدخ پراجکت سرور:

  • تعریف یکپارچه منابع
  • تشخیص در دسترس بودن منابع در پروژه های مختلف
  • توانایی مشاهده گروه بندی محصولات
  • توانایی بررسی جزییات کاربرد منابع
 • مزیت های عمدخ پراجکت سرور:

  • تعریف یکپارچه منابع
  • تشخیص در دسترس بودن منابع در پروژه های مختلف
  • توانایی مشاهده گروه بندی محصولات
  • توانایی بررسی جزییات کاربرد منابع