• حراج!

  Office Pro Plus 2013 فعالسازی به دفعات

  تومان1,550,000 تومان869,000

  قابلیت‌های کلیدی نرم افزار Microsoft Office 2013:

  •  کارآمدتر شدن آفیس جدید به لحاظ بصری و لمسی
  •  سازگاری با قلم های تبلت های مبتنی بر ویندوز 8
  •  امکانات اجتماعی جدید تر و نیز یکپارچگی با Skype
  • بهینه‌سازی شدن برای استفاده در تبلت‌ها و اسمارت فون‌ها به طور خاص
  •  تمرکز مایکروسافت روی بهبود استفاده رسانه‌ای و نیز کاهش مصرف منابع
  •  پشتیبانی Microsoft Lync از Skype به منظور ارتباطات تصویری چند نفره
 • قابلیت‌های کلیدی نرم افزار Microsoft Office 2013:

  •  کارآمدتر شدن آفیس جدید به لحاظ بصری و لمسی
  •  سازگاری با قلم های تبلت های مبتنی بر ویندوز 8
  •  امکانات اجتماعی جدید تر و نیز یکپارچگی با Skype
  • بهینه‌سازی شدن برای استفاده در تبلت‌ها و اسمارت فون‌ها به طور خاص
  •  تمرکز مایکروسافت روی بهبود استفاده رسانه‌ای و نیز کاهش مصرف منابع
  •  پشتیبانی Microsoft Lync از Skype به منظور ارتباطات تصویری چند نفره
 • قابلیت‌های کلیدی نرم افزار Microsoft Office 2013:

  •  کارآمدتر شدن آفیس جدید به لحاظ بصری و لمسی
  •  سازگاری با قلم های تبلت های مبتنی بر ویندوز 8
  •  امکانات اجتماعی جدید تر و نیز یکپارچگی با Skype
  • بهینه‌سازی شدن برای استفاده در تبلت‌ها و اسمارت فون‌ها به طور خاص
  •  تمرکز مایکروسافت روی بهبود استفاده رسانه‌ای و نیز کاهش مصرف منابع
  •  پشتیبانی Microsoft Lync از Skype به منظور ارتباطات تصویری چند نفره