• حراج!

  ویژگی های آفیس ۲۰۱۰:

  • برگه خودتان را در نوار ايجاد کنيد
  • نوار در Outlook
  • Outlook Conversation View
  • Quick Steps
  • Suggested Contacts در Outlook
  • پيش نمايش Paste
  • جايگزيني Word Art با Text Effect
  • Artistic Effects در Word
  • Navigation Pane در Word
  • دياگرام هاي SmartArt جديد در Word
  • Backstage در PowerPoint
  • افکتهاي ويديوئي PowerPoint
 • حراج!

  ویژگی های آفیس ۲۰۱۰:

  • برگه خودتان را در نوار ايجاد کنيد
  • نوار در Outlook
  • Outlook Conversation View
  • Quick Steps
  • Suggested Contacts در Outlook
  • پيش نمايش Paste
  • جايگزيني Word Art با Text Effect
  • Artistic Effects در Word
  • Navigation Pane در Word
  • دياگرام هاي SmartArt جديد در Word
  • Backstage در PowerPoint
  • افکتهاي ويديوئي PowerPoint