• انواع Windows Embedded:

  • windows Embedded های طراحی شده برای دستگاه های پوز (Point of sale) و خودپرداز ها (ATM)
  • Windows Embedded Compact طراحی شده برای کنسول های بازی و انواع ریسیور و set-top باکس ها
  • Windows Embedded Compact های طراحی شده برای اتومبیل ها
  • Windows Embedded Pro تولید شده برای سیستم های هوشمند، دستگاه های متصل به اینترنت که اطلاعات را جمع آوری و آنالیز و با سایر دستگاه ها به اشتراک میگذارند
  • Windows Embedded Handheld طراحی شده برای دستگاه های قابل حمل(دستی) مانند دستگاه های مورد استفاده در فروشگاه ها،کارخانه ها و شرکت های حمل و نقل
  • Windows Embedded Enterprise تولید شده برای دستگاه های صنعتی
  • Windows Embedded Server طراحی شده برای راه اندازی سیستم های Embedded
 • انواع Windows Embedded:

  • windows Embedded های طراحی شده برای دستگاه های پوز (Point of sale) و خودپرداز ها (ATM)
  • Windows Embedded Compact طراحی شده برای کنسول های بازی و انواع ریسیور و set-top باکس ها
  • Windows Embedded Compact های طراحی شده برای اتومبیل ها
  • Windows Embedded Pro تولید شده برای سیستم های هوشمند، دستگاه های متصل به اینترنت که اطلاعات را جمع آوری و آنالیز و با سایر دستگاه ها به اشتراک میگذارند
  • Windows Embedded Handheld طراحی شده برای دستگاه های قابل حمل(دستی) مانند دستگاه های مورد استفاده در فروشگاه ها،کارخانه ها و شرکت های حمل و نقل
  • Windows Embedded Enterprise تولید شده برای دستگاه های صنعتی
  • Windows Embedded Server طراحی شده برای راه اندازی سیستم های Embedded