سرعت
ارسال شده توسط:ITR | تاریخ:۰۶-۲۱-۱۳۹۵
افزایش سرعت و کارایی و عملکرد سیستم شما
بیشتر
0 دیدگاه
جواز
ارسال شده توسط:ITR | تاریخ:۰۶-۲۱-۱۳۹۵
امکان استفاده همیشگی از جواز مایکروسافت
بیشتر
0 دیدگاه
پشتیبانی
ارسال شده توسط:ITR | تاریخ:۰۶-۲۱-۱۳۹۵
شما می توانید با استقاده از لایسنس های اصلی از پشتیبانی مایکروسافت بهره مند شوید.
بیشتر
0 دیدگاه
بروزرسانی
ارسال شده توسط:ITR | تاریخ:۰۶-۲۱-۱۳۹۵
امکان دریافت بروزرسانی به صورت واقعی. چیزی که در نسخه های تقلبی دیده نخواهد شد
بیشتر
0 دیدگاه
پایداری
ارسال شده توسط:ITR | تاریخ:۰۶-۲۱-۱۳۹۵
پایداری بیشتر در مقایسه با نسخه های  تقلبی و غیر اصلی
بیشتر
0 دیدگاه
امنیت
ارسال شده توسط:ITR | تاریخ:۰۶-۲۱-۱۳۹۵
امنیت بیشتر در مقابل بدافزار ها ویروس ها و حملات
بیشتر
0 دیدگاه